Deformācijas šuvju profili restaurācijai un remontam