Deformācijas šuvju profili pārbraukšanai bez vibrācijām