Ātri žūstošs betons ARDEX A 35 MIX

> Iekšdarbiem.
> Ar ARDURAPID® efektu.
> Pa ieklāto kārtu drīkst staigāt jau pēc 3 stundām.
> Jau pēc 24 stundu cietēšanas piemērots parketa klāšanai.
> Jau pēc 24 stundām atbilst DIN 18560 un EN 13813 izvirzītajām minimālajām izturības prasībām.
> Piemērots apsildāmo grīdu sistēmām.
> Dabīgā akmens fiksācijai izvairoties no krāsu izmaiņām.

Apraksts

Ātri žūstošs betons ARDEX A 35 MIX iekšdarbiem ar ARDURAPID efektu, kas nodrošina ātru hidraulisku cietēšanu un pilnīgu ūdens kristalizāciju. Cementa grīdu ierīkošanai, kas īsā laikā gatavas ekspluatācijai un grīdas segumu uzklāšanai. Lejot uz izolācijas kārtas, atdalošās kārtas vai fiksējot pie pamatnes. Piemērots apsildāmo grīdu sistēmām. Zem flīžu, dabīgā akmens un betona plākšņu segumiem, elastīgiem un tekstila segumiem un parketa. Kristāliskā dabīgā akmens fiksācijai izvairoties no krāsu izmaiņām.

Atbilsts EN 13813: CT-C35-F6 un ar ļoti zemu gaistošo vielu emisijas līmenis – EC 1 PLUS R – saskaņā ar GEV EMICODE.

Pirms ARDEX A 35 MIX maisījuma uzklāšanas saķerē ar esošo pamatni tā jāapstrādā ar starpkārtu līmi ARDEX A 18.
Ātri žūstošs betons ARDEX A 35 MIX jau pēc 3 stundām ir piemērots tam, lai nekavējoties klātu elastīgos vai tekstila grīdas segumus, kā arī parketu, ja tiek izmantots ARDEX K 55 pašizlīdzinošais maisījums.
Visos citos gadījumos grīdas, kas izgatavotas no ARDEX A 35 MIX jau pēc diennakts ir pilnībā gatavas tālākam darbam. Papildu izlīdzināšanai ar ARDEX grīdu izlīdzināšanas javām un grīdu segumu, ieskaitot parketu un flīzes, klāšanai.

Lai pārliecinātos, ka jau var veikt seguma klāšanas darbus, kurus saskaņā ar instrukcijām var veikt pēc 1 diennakts, tiek mērīts mitrums. ARDEX A 35 MIX specifisko īpašību un tā sastāva dēļ mitrumu nevar mērīt ar elektriskiem mēraparātiem. Mērīt tikai ar CM (karbīda metodes) aparātu.

Atkarībā no izolācijas kārtas saspiežamības minimālajam cementa kārtas biezumam telpās uz izolācijas kārtas, kad slodze konstrukcijā ir vienmērīgi sadalījusies un sasniedz līdz pat 1,5 kN/m, ir jābūt vismaz 35 mm.
Minimālajam klona kārtas biezumam uz atdalošās kārtas ir jābūt vismaz 35 mm, bet fiksējot pie pamata, minimālajai kārtai ir jābūt – 10 mm.

Dabīgā akmens plātņu vai flīžu seguma fiksācijai biezā javas kārtā.

Dabīgā akmens plātņu vai flīžu segums, iespiežot tās mitrā ARDEX A 35 MIX masā, vienmēr jāveido uz jau esoša cementa vai betona pamata. Tādā gadījumā vispirms tiek uzklāta saķeres dispersija, bet pēc tam nepieciešamajā biezumā ARDEX A 35 MIX java (“slapja uz slapjas”). Maisīšanas attiecības: 25 kg ARDEX A 35 MIX : 2,25 l ūdens. Laukumiem jābūt tik lieliem, lai varētu paspēt uzlikt un iespiest tajos flīzes / plātnes, kamēr java vēl mitra.

Kristāliska marmora seguma gadījumā plātnes līmējamā puse pilnībā jāpārklāj ar balto ARDEX N 23 W līmi.

Ja dabīgā akmens segums ir ļoti gluds un neuzsūcošs, līmējamā puse tāpat ir jāpārklāj ar ARDEX N 23 W vai ARDEX S 28 līmi.

Maisīšanas attiecības:

 • Grīdu ierīkošanai: 2 l ūdens :
  • 25 kg ARDEX A 35 MIX
 • Plākšņu fiksācijai: 2,25 l ūdens :
  • 25 kg ARDEX A 35 MIX

Svaigas javas svars: apm. 2,0 kg/l
Patēriņš: apm. 1,85 kg pulvera/ m2 / mm
Izstrādes laiks: apm. 45 minūtes (+20℃)
Var staigāt: apm. pēc 3 stundām (+20℃)

Spiedes stiprība:

 • pēc 1 dienas23 N/mm2
 • pēc 3 dienām30 N/mm2
 • pēc 28 dienām 32 N/mm2

Lieces pretestība:

 • Pēc 1 dienas 4 N/mm2
 • pēc 3 dienām 5 N/mm2
 • pēc 28 dienām 6 N/mm2

Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

ARDEX A35 MIX produkta apraksts

ARDEX A35 MIX ekspluatācijas īpašību deklarācija

ARDEX A35 MIX EC1 licenze

ARDEX A35 MIX produkta vides deklarācija (EPD)